Hình Thức vận chuyển tại Tâm Luxury

Hình thức vận chuyển và nhận hàng tại Tâm Luxury

Công ty Tâm Luxury nhận giao hàng tất cả nơi toàn quốc và Quốc tế. Đảm bảo các yêu cầu sau :

  • Hàng hóa sản phẩm đến đúng tay khách hàng, đúng thời gian và đúng người nhận
  • Hàng hóa sản phẩm không bị hư hỏng, không thất lạc, không sai lệch sản phẩm
  • Hàng hóa sản phẩm đảm bảo được niêm phong và đánh dấu cụ thể cho khách hàng

Công ty Tâm Luxury có làm việc với bên vận chuyện đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng đúng thời gian và chất lượng.

( Quý khách vui lòng nhận được sản phẩm có thể quay phim lúc bóc seal sản phẩm để tránh trường hợp mất mát khó giải quyết )

Giao hàng tại Tâm Luxury

Giao hàng tại Tâm Luxury