Kim cương thiên nhiên 7.2mm – G – VVS1 – Kiểm định GIA

Thông số viên kim cương 7.2mm - G - VVS1 kiểm định GIA
    • Size : 7.2mm
    • Weight : 1.5 carat
    • Color : G
    • Clarity : VVS1
    • Number : 2225294343

Giới thiệu viên chủ kim cương thiên nhiên 7.2mm – G – VVS1 – Kiểm định GIA

Kim cương thiên nhiên chính ngạch được kiểm định bởi GIA ( Gemological Institute of America ) – Trung tâm kiểm định kim cương quốc tế

Thông số kim cương :

Size 7.2mm
Weight 1.5 carat
Color G
Clarity VVS1
Number  2225294343
Kim cương thiên nhiên 7.2mm - G - VVS1 - Kiểm định GIA

Kim cương thiên nhiên 7.2mm – G – VVS1 – Kiểm định GIA

Tâm Luxury hân hạnh là một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy được Trung Tâm Kiểm Định Quốc Tế GIA xác nhận

Giấy xác nhận kiểm định GIA

Giấy xác nhận kiểm định GIA – Tâm Luxury