Chuyên cung cấp Đá Quý thiên nhiên 100% ( Giám định theo yêu cầu khách hàng )

Diamond & Jewery - Kim Cương Thiên Nhiên GIÁ TỐT

Hotline

Tư vấn
Miễn Phí: 093 292 9999

3 4 List
Hiển thị từ 1 - 12 của 14 sản phẩm

Kim cương VC380 6.3mm - VVS1 - J GIA:1373630371

Kim cương VC380 6.3mm - VVS1 - J

Kim cương VC380 6.3mm - VVS1 - J GIA:1373630371

125.000.000 đ

Kim cương VC381 6.3mm - VVS2 - J GIA:1393869711

Kim cương VC381 6.3mm - VVS2 - J

Kim cương VC381 6.3mm - VVS2 - J GIA:1393869711

115.000.000 đ

Kim cương VC382 5.4mm - IF - F GIA:6401147504

Kim cương VC382 5.4mm - IF - F

Kim cương VC382 5.4mm - IF - F GIA:6401147504

68.000.000 đ

Kim cương VC383 5.4mm - IF - F Kiểm định GIA 2418362054

Kim cương VC383 5.4mm - IF - F

Kim cương VC383 5.4mm - IF - F Kiểm định GIA 2418362054

68.000.000 đ

Kim cương VC384 5.4mm - IF - J Kiểm định GIA : 2406901556

Kim cương VC384 5.4mm - IF - J

Kim cương VC384 5.4mm - IF - J Kiểm định GIA : 2406901556

38.000.000 đ

Kim cương VC386 4.5mm - VVS1 - F Kiểm định GIA : 1379096934

Kim cương VC386 4.5mm - VVS1 - F

Kim cương VC386 4.5mm - VVS1 - F Kiểm định GIA : 1379096934

23.000.000 đ

Kim cương VC385 4.5mm - VVS1 - E Kiểm định GIA

Kim cương VC385 4.5mm - VVS1 - E

Kim cương VC385 4.5mm - VVS1 - E Kiểm định GIA

25.000.000 đ

Kim cương VC387 - 4.3mm - VVS1 - E Kiểm định GIA

Kim cương VC387 - 4.3mm - VVS1 - E

Kim cương VC387 - 4.3mm - VVS1 - E Kiểm định GIA

14.000.000 đ

Kim cương VC390 7.2mm - VVS1 - J Kiểm định GIA

Kim cương VC390 7.2mm - VVS1 - J

Kim cương VC390 7.2mm - VVS1 - J Kiểm định GIA

265.000.000 đ

Kim cương VC394 7.2mm - VVS1 - K Kiểm định GIA

Kim cương VC394 7.2mm - VVS1 - K

Kim cương VC394 7.2mm - VVS1 - K Kiểm định GIA

225.000.000 đ

Kim cương VC395 7.2mm - VVS1 - I Kiểm định GIA

Kim cương VC395 7.2mm - VVS1 - I

Kim cương VC395 7.2mm - VVS1 - I Kiểm định GIA

270.000.000 đ

Kim cương VC396 5.2x5.7mm - VVS1 - D Kiểm định GIA

Kim cương VC396 5.2x5.7mm - VVS1 - D

Kim cương VC396 5.2x5.7mm - VVS1 - D Kiểm định GIA

52.000.000 đ

Hiển thị từ 1 - 12 của 14 sản phẩm

Zalo