Từ 4mm - 5.4mm

Khám phá những mảnh ghép mới cho diện mạo thêm nổi bật

Sắp Xếp

Kim cương thiên nhiên trên từ 4mm – 5.4mm

Tổng hợp các viên chủ kim cương thiên nhiên đẹp và hiếm tuyệt vời trên từng mili.

Nơi chứa đựng rất nhiều sự quý hiếm của kim cương thiên nhiên tại Tâm Luxury.

Form mẫu kiểm định GIA chuẩn được các đơn vị cung cấp

Form mẫu kiểm định GIA chuẩn được các đơn vị cung cấp